הדברה בחצר ובגינה (חקלאית)

הדברה בחצר (קיני נמלים שוחות ביוב מים עומדים ועוד')

מבוצעת גם כחלק בלתי נפרד מההדברה הפנימית של הבית וגם עפ"י צורך בהתאם למזיקים שמתגלים בגינה. הדברה בחצר מבוצעת במסגרת הטיפול הרגיל (חלק בלתי נפרד מהדברת ג'וקים ונמלים). במקביל לריסוס בבית אנו מרססים את ההיקף החיצוני של המבנה וכך יוצרים חגורת הגנה. כחלק מהטיפול אנו מאתרים קיני נמלים ומרססים אותם. מרססים אל תוך השוחות (הביובים) המהוות את בית הגידול של התיקנים  בנמלים נוהגים במקרה הצורך לטפל גם באמצעות גרגרי פיתיון החומרים בהם משתמשים לא מזיקים לצומח


הדברה בחצר ובגינה או הדברה חקלאית (ריסוס נגד עשבים ומזיקים)

לעיתים משתלטים מזיקים שונים על העצים או השיחים בגינה. או עשבים שונים. אנשי החברה מומחים באיתור המזיק (עפ"י סוג הנזק, ההפרשות, סוג הפגיעה בצמח) בקביעת סוג הטיפול והמינון וכמובן בטיפול במזיק. בשונה מההדברה בבית הדברה חקלאית מחייבת בדרך כלל שני מפגשים בראשון מאבחנים את הבעיה ובשני מטפלים באמצעות ריסוס הדברה ביולוגית או כל סוג אחר של פתרון. ניתן לטפל גם נגד עשבים שוטים ללא מאמץ וללא פגיעה בצמחיית הגינה. בנוסף לאנשינו היתר רעלים להדברה של עישבייה.
אוכלים לכם את הצימחיה, אתם לא מצליחים לשלוט בעישבייה, למרות שאתם משקים הגינה נראת רע, התקשרו ואנחנו נבוא ונטפל.
 

Comments