מכרסמים וזוחלים


מכרסמים - חברת חרקירי מומחית בלכידת עכברים ובהדברתם. אנחנו משתמשים בחומרים שאינם פוגעים באדם. לצורך ההדברה אנחנו משתמשים בפיתיון ורעל שגורם למכרסם לחזור אל הקן ושם למות וכך אי פגרים של המכרסמים בסביבת הבית

נחשים הנחש הוא זוחל. המייחד את הנחשים מיתר הזוחלים הוא היעדר הגפיים נחשים מתרבים בדרך כלל בקיץ או באביב.  הנקבה משחררת פרומונים המושכים את הזכרים אליה. הזכרים מתלפפים סביב הנקבה ואחד הזכרים מפרה אותה. לנחשים אין שיני לעיסה ולכן צריכים לבלוע את הטרף בשלמותו. כדי להתגבר על מכשול זה פיתחו רוב הנחשים אמצעי מיוחד, הנחשים פורקים את לסתותיהם ובכך מגדילים את רוחב פתיחת הפה  שלהם ומאפשרים למזון גדול להיכנס. לפני בליעת המזון מכיש הנחש הארסי את הטרף ומשתק אותו. ההכשה נעשית בשני אופנים נשיכה בשיני ארס חלולות אשר קרוב לקצותיהן ישנו חור דרכו זורם הארס (כמו מזרק) הכשה האופיינית לנחשים הארסיים.
דרך נוספת היא הכשה נשיכה בשיני ארס אחוריות מרזביות אשר בהן חריץ בצורת מרזב לאורכה של השן. עם שיניים כאלה הנחש צריך להחזיק את טרפו זמן ממושך יחסית כדי להבטיח כניסת הארס פנימה סוג הכשה האופיינית לנחשים חצי ארסיים. הנחשים שאינם ארסיים (רוב הנחשים מטפלים בטרפם בדרכים אחרות כגון חניקה, בליעה חי ועוד)
כאמור לחברה היתר ללכידת נחשים. אנשי חרשקירי יודעים לזהות את הנחש ללכוד אותו ולהרחיקו מהמבנהComments