תיקנים

תיקנים (תיקנאים ג'וקים) -

שמו של התיקן ניתן לו בשל תיק הביצים בתוכו נמצאים הביצים. מתיק הביצים מגיחות נימפות צעירות חסרות כנפים שעוברות עוד מספר גלגולים עד להיותם בוגרים. התיקן נחשב לאחת מצורות החים העתיקות ביותר ששרדו. לתיקנים כושר הישרדות מדהים. הם מסוגלים לחיות בביובים מעל שבוע ללא מזון, הם יכולים אף לחיות מספר ימים ללא  הראש. בעולם קיימים אלפי סוגים של תיקנים, בישראל ידועים ארבעה סוגי תיקנים המזיקים לאדם. התיקן נחשב כמזיק בשל היותו נשא ומעביר של חיידקים (בעיקר חיידקי מעיים) ומחלות וכן בשל הנזק שהוא גורם לצמחים.
בישראל נפוצים התיקן האמריקאי (הגדול יותר) התיקן הגרמני (קטן יותר ומאורך).

זיהוי המפגע:

קיימים מספר סימנים המעידים על הימצאותם של תיקנים ומלמדים על הצורך בטיפול:
  • המצאות של תיקנים חיים בוגרים או נימפות
  • הפרשות התיקנים נראות כמו ערמות של גרגרים זעירים ושחורים דומים לפרג
  • נשלים
  • גופות של תיקנים מתים
  • תיקי ביצים

פעולות מניעה:

כאמור התיקן היא חיה בעלת שרידות מדהימה. התיקנים עוברים בקלות ממקום למקום בין ובתוך הבתים דרך מערות הביוב ודרך הצנרת של החשמל המים והתקשורת. כאשר כבר ראינו סימנים לקיום המפגע יש לדאוג להדברה שלהם. יחד עם זאת יש מספר פעולות שניתן לעשות על מנת לנסות ולמנוע את הופעת התיקנים:
  • יש להקפיד על אטימת הפתחים בשלב השחלת הצנרת. חשוב לאטום בצורה טובה באמצעות קצף סיליקון וכו'
  • הקפדה על סגירת דלתות וחלונות ימנעו מהתיקנים להיכנס הביתה ולהתנחל
  • יש להקפיד למלא מפעם לפעם את הכיורים במים. כאשר אין מים בצנרת יותר קל לתיקנים לעבור דרכה ולהיכנס הביתה
  • ניקיון וסניטציה. התיקנים באים אל מקורות מזון. שמירה על נקיון תמנע את המזון מהתיקן ותמנע את התבססותו במקום
  • הגורם החשוב ביותר להימצאות תיקנים הוא קיום מקור מים. התיקנים מתבססים בסמוך למקורות מים ולכן יש חשיבות רבה לאיטום נזילות בבית ובסביבתו, ולסילוק מקורות מים עומדים מהסביבה.
Comments